Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Regulamin

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ustala zasady jakimi kieruje się Wadmex Sp. z o. o. przetwarzając Państwa dane oraz chroniąc informacje dostarczone nam przez Państwa za pośrednictwem niniejszej witryny i ma zastosowanie jedynie do przetwarzania danych osobowych pozyskanych na podstawie formularza kontaktowego (dalej formularz).

Informacje szczegółowe

Wadmex Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-444) przy ul. Ostatniej 1c (dalej Spółka) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, iż jest administratorem podanych przez Państwa danych osobowych. Wypełnienie formularza oznacza przesłanie zawartych w formularzu danych osobowych do Spółki.

Dane uzyskane na podstawie formularza będą przetwarzane przez Spółkę jedynie do czasu realizacji złożonego przez Państwa wniosku lub pytania. Niezależnie od powyższego, Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe, o ile podstawa do ich przetwarzania wynika z umów zawartych ze Spółką(czynności prawnych), oświadczeń złożonych Spółce lub z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Informujemy, że Spółka może przekazać dane osobowe uzyskane na podstawie formularza wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub zgodnie z Państwa upoważnieniem/zgodą.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i warunkuje realizację przez Spółkę złożonego przez Państwa wniosku. Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do przetwarzanych przez Spółkę Państwa danych osobowych oraz do ich poprawiania w przypadku, gdy nie są one aktualne lub zgodne ze stanem rzeczywistym, jak również prawo do odwołania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych uzyskanych przez Spółkę na podstawie formularza.

W celu zmodyfikowania lub wycofania zgody na przetwarzanie przez Spółkę podanych w formularzu danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: wadmex@wadmex.pl

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych.

« powrót