Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Kadry i płace

Kompleksowa obsługa kadrowo - płacowa 

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej, w tym: 

  • zakładanie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych pracowników
  • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę
  • wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków
  • wystawianie świadectw pracy
  • rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny)
  • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
  • prowadzenie kartoteki urlopowej
  • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich
  • prowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B)

2. Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych oraz ich elektroniczne przekazywanie do ZUS

3. Sporządzanie deklaracji na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego

4. Naliczanie osobowych i bezosobowych list wynagrodzeń

5. Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, jak też innych czasowych uprawnień do wykonywania zawodu

6. Ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach i inspekcjach z ZUS, US, PIP

7. Sporządzanie deklaracji PFRON

8. Prowadzenie pełnej administracji w zakresie zawierania umów cywilno prawnych, np. umowy o dzieło, umowa zlecenie

KOSZT od 15 zł

Kliknij tutaj i zapytaj o ofertę dla Twojej firmy

« powrót