Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

KPiR

Księga Przychodów i Rozchodów

1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu

  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencja wyposażenia
  • sporządzanie rocznych sprawozdań podatkowych

2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatków od towarów i usług

3. Składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym

4. Prowadzenie rozliczeń ZUS w zakresie:

  • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej za osobę prowadzącą działalność i osoby współpracujące
  • obsługa przekazu elektronicznego do ZUS

5. Przygotowanie dowodów wpłat należnych zobowiązań podatkowych i ZUS oraz ich wysyłka do Klienta (e-mail)

6. Reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami w zakresie związanym z wykonaną usługą

KOSZT od 150 zł

Kliknij tutaj i zapytaj o ofertę dla Twojej firmy

« powrót