Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Księgi handlowe

1. Opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte przez podmiot zasady (politykę) rachunkowości (zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu informatycznego).

2. Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów

3. Wprowadzenie dokumentów księgowych do systemu

4. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych)

5. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług

6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

7. Archiwizacja danych księgowych na serwerze firmy Comarch

8. Sporządzanie sprawozdań finansowych

9. Sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym

10. Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

11. Sporządzanie sprawozdań GUS

12. Reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami w zakresie związanym z wykonaną usługą

KOSZT od 499 zł

Kliknij tutaj i zapytaj o ofertę dla Twojej firmy

« powrót